Jäljittelystä

Alle kouluikäinen lapsi oppii pääasiassa jäljittelemällä. Ei niinkään se, mitä sanomme, vaan se kuinka toimimme ja mitä teemme, vaikuttaa lapseen.

Pieni lapsi elää luontaisesti hyvässä, kauniissa ja totuudellisessa maailmassa. Varhaiskasvattaja pyrkii parhaansa mukaan olemaan lapsen edessä esikuva näistä laaduista, olemalla aikuinen jota lapsi voi jäljitellä.

Arjen toiminnoissa lapselle annetaan mahdollisuus vapaasti jäljitellen liittyä aikuisen tekemiin askareisiin. Aikuisen tekemän oikean työn näkemisen ja omien kokemusten kautta lapsi oppii monia yleisinhimillisiä taitoja pienelle lapselle ominaisella tavalla.

Lapsi kuin maailman taivaalla tuikkiva tähti.
Kasvaa valossa, lämmössä ja rakkaudessa.
Kulkee leikissä ja sadussa yhdessä kanssamme huomiseen.
Oulun Steinerpäiväkoti Punavarpunen
Koskitie 2/Lipporannantie, 90500 Oulu        Puh: 044 774 8639        info@punavarpunen.org
Toteutus: Amounda & Sailcom